مظلومیت علمای اهل تسنن

مظلومیت اهل سنت ایران

جمعیت اهل سنت ایران به بیش از 30 میلیون نفر می رسد که فقط بیش ازیک میلیون نفر ان درپایتخت ایران تهران زندگی می کنند که از داشتن حتی یک مسجد از سوی حکومت محروم اند وساخت مساجد درشهرهای بزرگ از جمله تهران مشهد اصفهان شیرازجرم محسوب میشود ودولت بارها به تخریب مساجداهل سنت روی اورده است از جمله تخریب مسجد شیخ فیض و تخریب مدرسه ی علوم دینی امام ابوحنیفه زاهدان وترورو اعدام مشایخ وعالمان اهل سنت من جمله شیخ محمد ضیایی نعمت الله توحیدی  عبد الملک ملازاده محمد عمرسربازی و…… وهمچنین زندانی کردن علما وجوانان اهل سنت وکسانی که به مذهب اهل سنت روی می اورند به عنوان نمونه می توان به عالم سرشناس اهل سنت مولوی عبدالعلی خیرشاهی اشاره کرد که سالها در زندان به سر می برد وبارها موردبدترین شکنجه ها قرار گرفته وعلاوه بران دولت بارها عالمان اهل سنت را به دادگاه ویزه روحانیت احضار کرده وبه بازجویی عالمان اهل سنت پرداخته که به عنوان نمونه می توان به کاک احمد امینی حاکم شرع مردمی کردستان و رئیس مکتب القران کردستان اشاره کرد که بارها به دادگاه ویزه ی روحانیت احضارشده وجمعی از معلمین ومدرسین عضو مکتب القران که ممنوع التدریس شدند. در رمضان سال 1391جمعی از علمای اهل سنت عضو مکتب القران در موقع افطاراز سوی نیروی انتظامی مورد ضرب وشتم شدید قرار گرفتند و به مکان نامعلومی  برده شدند دولت بافشار اوردن به اهل سنت قصد بر حذف اهل سنت را دارد تا جایی که هیچ اهل سنتی حق ندارد در امور کشورش تاثیر گذار باشد تا جایی که برای پذیرش در امور اداری و دیگر ارگان ها از مذهب شخص سوال می شود وچنان چه اهل سنت باشد پذیرفته نمی شود و یا با شرایط و فشارهایی ازجمله اینکه باید تابع ولایت فقیه ایران باشد پذیرفته می شود. اهل سنت در شهرهای بزرگ از برگزاری نماز جماعت عید و جمعه محروم هستند وهرساله از برگزاری نمازجماعت ممانعت می شود وحق ساخت مسجد را ندارند. در کتاب های مدرسه ای به مقدسات اهل سنت توهین می شود به عنوان مثال می توان به کتاب تاریخ دوم دبیرستان رشته ی علوم انسانی اشاره کرد که در بحث جانشینی به توهین صحابه ی پیامبر پرداخته اند. از نظر رسانه ای اهل سنت که یک سوم جمعیت کشور را تشکیل می دهنداز برخورداری حتی یک کانال تلویزیونی و رادیویی محروم اند. دولت هرساله اخوندهایی را به مدارس و روستاهای اهل سنت می فرستد تا از این رو به تبلیغ مذهب تشیع بپردازد درقانون اساسی ایران مذهب رسمی کشور مذهب تشیع است واین خود نمونه ای از تبعیض در حکومت ولایت فقیه ایران است. این تنها گوشه ی کوچکی از فشار وظلم بر اهل سنت ایران بود مدعیان وحدت اسلامی که تهران را ام القرای جهان اسلام می دانند تنها از هفته ی وحدت به عنوان سپری برای مخفی کردن چهره ی واقعی خود استفاده می کنند درحالی که خودشان دشمنان وحدت اسلامی هستند.

 

.

 

Copyright © Esmaeil Bahrampour اسماعیل بهرام پور – فریاد حق,